നാസറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് | മൊബൈൽ, സ്ഥിരമായ ഉപഗ്രഹത്തിനായുള്ള ഇന്റർനെറ്റ്ചെറിയ വിമാനക്കമ്പനി, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, അൾട്രാറൈറ്റ് എന്നിവയുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ്

നസാറ്റ് ജനറൽ ഏവിയേഷൻ

Nassat Air Basic